Slovenské je...

Je náročné inak ako geograficky definovať príslušnosť ku krajine. Čo je slovenské? Toto je môj pokus aspoň o čiastkové zhrnutie.

Slovenské je...
Photo by Martin Katler / Unsplash