V Iráne vešajú, a my vylihujeme (Päť zásad ako sa počas vojny neudusiť vo vlastných výčitkách)

V Iráne vešajú, a my vylihujeme (Päť zásad ako sa počas vojny neudusiť vo vlastných výčitkách)
Photo by K. Mitch Hodge / Unsplash